Call us: 15549059767
Email us: info@iwacce.org
August 19-21, 2024 / Hohhot, China
IWACCE 2024 Reviewer

Reviewer Acknowledgements

Dear reviewers of IWACCE 2024,
IWACCE 2024 would like to acknowledge you for your generous time and insightful comments on our peer-reviewed articles. Your comments and suggestions will be of great help to the authors in improving the quality of their papers.

----On behalf of IWACCE 2024 organizing committee

How to be a reviewer of IWACCE 2024

Please send an email to info@iwacce.org, indicating: your name, affiliation, title, research interest, your latest resume or personal link. The conference organizer will check and contact you via email.

Duties of reviewers

  • Accept or decline the review invitations from IWACCE 2024 quickly, based on the manuscript title and abstract.
  • Rate the manuscript in terms of originality, significance, quality of the presentation, scientific soundness, interest to the readers, overall merit.
  • Provide a constructive review report.
  • Suggest alternative reviewers if any.

Benefits for reviewers

  • Reviewers who provide timely and substantial comments will receive a formal Reviewer Certificate from IWACCE 2024.
  • IWACCE 2024 will publicly acknowledge the reviewers in reviewer list on IWACCE 2024 official website.
  • Enjoy a favorable price for conference registration, details can be found in Registration page.

Each of the following reviewers has reviewed at least one manuscript for the IWACCE conference series.

Jian Wang
Song Xuyao
Ren Jia
Yang Yueyi
Kaixiang Peng Wu Peng
Wang Jiuhe
C Chen
Lv Zhongliang
Zhu Zhengqiang
Liu Wenjuan
Hongjian Xia
Wang Yuanhao
Hanyang Zhuang
Zhongyuan Fang
Fei Shen
Qi Jie
Fang Xiaohan
Wen-Cheng Lai
Wang, Wei
Ren, Fei
Zhengshu Zhou
zhaoxunwei
Yunli Cheng
Zhu Lan
Riheng Wu
Gao Hongyuan
Haiping Lin
LIU Xindi
Zeng Zhi
Tong Guowei
Lina Mu
Liu Zhongwei
Ao Xu
Jinjun Feng
Mingcui Li
Xinxin Wei
Xiaoying Zheng
Junzhi, Yang
Xibo Li
Hongyu Guo
Wang Guoli
Haili Zhao
Ken Fong
Jinjia Peng
Xingjian Li
Y Yang
Jingchi Zhang
Yonggang Guo
Tian, Jie
Qian Kun
Ren, Tingting
Long, Yunfei
Hongzhi Qin
Xirui Li
Liu Liqiang
Dingjiang Wei
Fan Wenjie
chaoying zhao
Yu, Chengcheng
Xidong Chen
Lianxiang Jiang
Yan Jin
Deng Weifeng
Yansong Li
Gehui Liu
Bo Zhou
Xiang Suncheng
Zhang, Yichi
Lin Dongyuan
Xing zhu
Zhang Pingping
Linqing Huang
Qiankun Song
Xu Kai
Zhao Di
Zhang, ShouZhen
Wang Hangying
Haojie Liu
Wenchen Han
Yu-Ming Chu
Guodong Zhang
Jupeng Ding
Zhiwei Gao
Xianchang Mao
Mucun Sun
Zhang Xun
Mianshan Cui
Xiaojuan Wei
Chang, Jiang
Kun Qian
Yu Wanyou
Yingjun Hu
Yin Xin
Cheng Yang
Cheng Zhibo
Fan Jiaming
Wanling Hu
Jingchun Geng
Siwei Ji
Jin-Gang Zhao
lunhua Shang
Kun Zhou
Fangrui Liu
Xiao Peng
Xu Lei
Sun Yuchen
Haoyang Liang
Sen Li
Gang Kou
Zhang Yongzhong
Yu Guoqiang
Yang Kaixuan
Pei-Yang Wu
Gaofei Xu
Dong, Yang
Du Zhuoqun
Zheming Tu
Li Yinghua
Deyu Lin
Qiang Yu
Bingbing Gao
Cao Lijia
Hang Su
Lu Zhang
Wenliao Du
Liu Yefeng
Yilun Shang
Fang Yuan